Nejimpozantnější znaky čínských znamení zvěrokruhu odhaleny!

Alenka Procházková

Čínský zvěrokruh je astrologický systém Číny a skládá se z dvanácti znamení reprezentovaných zvířaty. Lidé narození pod vlivem určitého znamení mají osobnostní rysy, které jsou jim vlastní. Mezi těmito znameními některá vynikají svými zvláště impozantními vlastnostmi. Objevte je bez dalšího zdržování.

Vůl: tvrdý a nepružný dělník

Jste narozeni ve znamení Buvola a jste známí svou vážností, vytrvalostí a houževnatostí. Velmi lpění na svých zásadách a hodnotách, najdete odvahu a motivaci v dobře vykonané práci. Úcta k druhým a loajalita k těm, které milujete, pro vás hodně znamenají.

Tvrdohlavost jako hlavní vlastnost

Buvol se nevyhýbá žádné překážce. Jakmile si stanoví cíl, nic ho nezastaví. Jeho odhodlání a vytrvalost mu často umožňují překonat ty nejtěžší situace. Tato tvrdohlavost se však může někdy změnit v tvrdohlavost, což znamená, že Buvol je neústupný a málo flexibilní vůči názorům nebo potřebám druhých.

Klidný temperament, který skrývá hrozivý vztek

Přestože je buvol obecně mírumilovný a konfliktům se raději vyhýbá, není radno ho podceňovat. Jeho neochvějný charakter z něj dělá impozantního protivníka, pokud jde o obranu jeho zájmů a zájmů jeho blízkých. Když je jeho hněv zatlačen na hranici možností, může být výbušný a těžko se uklidňuje.

Nejimpozantnější znaky čínských znamení zvěrokruhu odhaleny!
Nejimpozantnější znaky čínských znamení zvěrokruhu odhaleny!

Tygr: vášnivý a impulzivní

Lidé narození ve znamení tygra jsou vášniví, odvážní a nezávislí jedinci. Obdařeni dynamickým a nadšeným charakterem mají tendenci žít svůj život s vášní a intenzitou.

Impulzivita ve službách spontaneity

Tygr je také velmi netrpělivý a často má potíže načasovat své reakce na události svého každodenního života. Tato impulzivita může být dvojsečná, protože umožňuje tygrovi vítat překvapení s nadšením, ale také mu umožňuje projevit agresi, pokud ho situace rozruší.

Přirozený vůdce, který svým projektům dává tělo i duši

Svou sebedůvěrou a odvahou tygr ví, jak povzbudit vojáky. Toto znamení má velký vůdčí potenciál a neváhá riskovat, aby si splnilo své sny. Tato zbrklost ho však někdy vede k tomu, že podniká příliš mnoho věcí najednou a postrádá předvídavost.

Drak: ambiciózní a autoritářský

Milé dítě čínského zvěrokruhu, drak je ohnivá, odhodlaná a impozantní bytost. Ve své nejpozitivnější podobě představuje dračí znamení autoritu, moc a bohatství. U lidí tohoto znamení také zaznamenáváme mimořádnou sílu charakteru.

Touha vyniknout za všech okolností

Drak má ve zvyku mířit vysoko a dělat vše pro dosažení svých ambicí v co nejlepších podmínkách. Ukládá si přísná a přísná pravidla, ale také může hodně vyžadovat od svého okolí. Tato neustálá touha dosáhnout dokonalosti může poškodit jeho vztahy s ostatními, které příliš často považuje v jeho očích za nedostatečné.

Velká touha po moci, která mu může posloužit

Drak neustále hledá nové příležitosti, jak ukázat svou převahu, nepřestane vám připomínat své dominantní postavení. Tato arogance může vést k destruktivní rivalitě pro něj samotného nebo pro jeho okolí.

Impozantní znamení podle jejich živlu

Je třeba poznamenat, že každé znamení čínského zvěrokruhu je spojeno s prvkem – kovem, vodou, dřevem, ohněm, zemí – který ovlivňuje jeho charakter a osobnostní rysy. Některá označení tak mohou být zvláště impozantní, jsou-li spojena s určitým prvkem.

Ohnivý buvol: odvážný a nekompromisní

Ve spojení s elementem ohně získává buvol odvahu, vitalitu, ale i agresivitu. Jeho osobnost se stává asertivnější a působí ještě sebevědoměji a nekompromisněji než obvykle.

  • Vodní tygr: emocionální a naštvaný
  • Vodní tygr je obdařen zvýšenou citlivostí, což posiluje jeho reaktivitu na situace, které jej ovlivňují. Pak se stane impozantním, když je přemožen svými emocemi a ztratí kontrolu nad svými impulsy.
  • Kovový drak: autoritářský a panovačný
  • Spojenectví mezi drakem a elementem kovu výrazně zdůrazňuje jeho potřebu dominovat a vnucovat svůj řád. Kovový drak je zvláště obávaný pro svou neústupnost a tendenci vše ovládat.
Domů » Blog » Nejimpozantnější znaky čínských znamení zvěrokruhu odhaleny!