Muži preferují ženy nižší než oni, ale víte proč?

Alenka Procházková

Každý má své preference, pokud jde o fyzickou přitažlivost, a muži nejsou výjimkou z tohoto pravidla. Jedna vlastnost, která, jak se zdá, zaujme mnoho mužů a vzbuzuje jejich zájem, je dámská velikost. Mnoho lidí totiž přitahuje ženy menšího vzrůstu, což mezi nimi často vyvolává údiv nebo dokonce určitou mrzutost. Co ale tuto přitažlivost u některých mužů skutečně motivuje? V tomto článku budeme diskutovat o různých důvodů proč se mužům líbí nízké ženy.

Důvod 1: Otázka společenské a historické normy

V mnoha kulturách a společnostech muži jsou obecně považováni za vyšší než ženy. To sahá do staletí, kdy hlavním posláním samce bylo lovit, aby nakrmil svou rodinu a ochránil svůj domov. Takže musel být silný a tvrdý, aby splnil tyto povinnosti. Toto přesvědčení přetrvává dodnes, i když v menší míře, a může vysvětlovat, proč některé muže přitahují spíše nižší ženy, protože by odpovídalo jejich sociální reprezentaci.

Důvod 2: Touha po ochraně

Muži mají a ochranný instinkt docela vyvinuté, ať už pro své blízké, nebo svou drahou polovičku. Nízká žena v nich může nevědomě způsobit, že pociťují větší potřebu ji chránit a pečovat o ni, a tím posílit jejich mužnost. Někdy se tito muži dokonce cítí ve své roli ochránce uklidněni tím, že mají společníka, kterého vnímají jako méně impozantního.

Muži preferují ženy nižší než oni, ale víte proč?
Muži preferují ženy nižší než oni, ale víte proč?

Důvod 3: Nízké ženy jsou často vnímány jako ženštější

Je fakt, že se někteří lidé sdružují malá velikost na obrázku „femme fatale“, elegantní a smyslné. Podle některých mají nízké ženy skutečně vytříbený vzhled, a to díky svým harmonickým tvarům a proporcím. Byly by také pohodlnější, pokud jde o nošení vysokých podpatků nebo vypasovaného oblečení, čímž podtrhnou jejich ženskost a přirozenou krásu.

Preference křivek

Abychom šli ještě dále, zdá se, že muži přitahovaní nižšími ženami mají obzvláště rádi velkorysé křivky. Podle nich totiž často vykazují velmi výhodnou siluetu a oslovují tak svou vizuální i estetickou stránkou. Malý vzrůst by jim navíc mohl dodat mnohem výraznější a elegantnější tvář a zvýraznit tak zájem mužů o tento fyzický typ.

Důvod 4: Jedinečnost nízkých žen

Nutno přiznat, že malé ženy jsou často jednotné číslo, a to jak z hlediska jejich fyzických vlastností, tak jejich osobností. Tato maličkost, která je odlišuje, může být velkým přínosem, protože jim dává a jistá originalita a vzácnost. To může u některých mužů vyvolat určitou fascinaci při hledání jedinečnosti.

Důvod 5: Důležitost komplementarity v páru

Mnoho mužů hledá partnerku, se kterou by mohli tvořit a harmonický a vyrovnaný pár. Přejí si tedy najít tuto „polovinu“, která je doplní, zejména na fyzické úrovni. Mít malého společníka by pak mohlo pomoci vytvořit tuto synergii mezi dvěma partnery, přičemž každý je ozvěnou toho druhého a umožňuje jim cítit se přijímání takoví, jací jsou.

  • Důvod 6: Lepší fyzické a emocionální spojení
  • Důvod 7: Intenzivnější intimní vztahy
  • Důvod 8: Nízké ženy by byly vnímány jako méně dominantní
  • Důvod 9: Nakažlivá radost ze života malých žen

Stručně řečeno, několik důvodů může vysvětlit přitažlivost mužů k nízkým ženám. Je však nezbytné mít na paměti, že každý jedinec je jiný a že láska se neomezuje pouze na fyzické vlastnosti. Krásný vztah v páru je nade vše založené na komunikaci, vzájemném respektu a upřímné náklonnosti mezi oběma partnery.

Domů » Blog » Muži preferují ženy nižší než oni, ale víte proč?