9 typů osobnosti, které budou s největší pravděpodobností velmi rozzlobené

Alenka Procházková

V životě jsou někteří lidé schopni rychle odpustit přestupky nebo chyby, které se na nich dopustili. Jiní jedinci však mají houževnatější vzpomínky a jsou více nakloněni přemítat o minulých pohrdáních. Mohou být proto ve vztazích s ostatními velmi rozhořčení. V tomto článku se podíváme na těchto devět typů osobností, které, jak se zdá, mají zvláštní dar pěstovat zášť.

Typ 1: Perfekcionisté

Perfekcionisté neustále usilují o ideálať už ve svém osobním nebo profesním prostředí. Když čelí situacím, kdy ostatní nesplňují jejich očekávání nebo dělají chyby, mohou prožívat nesmírnou frustraci a po dlouhou dobu ji držet proti sobě. Jejich připoutanost k pravidlům a normám jim ztěžuje jednoduše smete chyby ostatních.

Typ 2: Kontrolní šílenci

Lidé se silným přesvědčením o kontrole rádi řídí každý aspekt svého života a životů ostatních. Mají tendenci si všímat všech událostí, které ohrožují jejich autoritu. Může se stát, že je tato posedlost kontrolou vede k rozvoji odporu a hořkosti vůči těm, kteří se odvážili překročit oblast své působnosti. I když vědí, že mají pravdu, Jen málo věcí je opravdu zapomenuto pro tyto lidi, kteří se náročně dívají na své vztahy založené na jemné rovnováze.

9 typů osobnosti, které budou s největší pravděpodobností velmi rozzlobené
9 typů osobnosti, které budou s největší pravděpodobností velmi rozzlobené

Typ 3: Drama Queens

Někteří lidé jsou rádi v centru pozornosti a vytvářejí kolem sebe vzrušení. Přikládají nadměrnou důležitost svým osobním zkušenostem a jejich způsob, jak určovat rozdíl mezi svými přáteli a nepřáteli, vede, často bez dobrého důvodu, k frustracím, kterými aktivně živí své okolí. Zášť mezi královnami dramat je považována za určitý druh legitimní pomsty, která má vyjádřit nespokojenost, kterou cítí.

Typ 4: Oběti

Lidé, kteří mají tendenci se vykreslovat jako oběti, často hledají obětního beránka a vždy uspějí, protože je málokdo zpochybňuje. Pro ně je vedení seznamu osobních stížností první mnemotechnickou pomůckou, která nikdy nic nezapomene. To jim také umožňuje ospravedlnit své vnitřní utrpení před ostatními. S charakteristickým světonázorem se některým pozitivním aspektům paradoxně budou vyhýbat, aby se pěstovaly pouze temné stránky jejich existence.

Typ 5: Nelítostní konkurenti

Pro urputné konkurenty je to všechno o úspěchu a osobní slávě. Když se setkají s nečekanými překážkami nebo neúspěchy, dokážou být neuvěřitelně citliví a obviňovat ostatní ze svých neúspěchů. Jejich způsob, jak absorbovat rány, je často dvojí, protože internalizují hněv způsobený situací a zároveň se živí energií, kterou produkují, aby se pomstili, až přijde čas.

Typ 6: Zarážky z obcházení v kruzích

Zdá se, že tito lidé, kteří jsou mistry ve vytváření zbytečných konfliktů, hrají podobnou roli jako moucha. Když jsou nuceni vzdát se svých cílů nebo přijmout nespravedlivá přání jiného jedince, neváhají jim s tímto známým potěšením neustále připomínat sondování rány, dokud se nezahojí. Aniž by doopravdy věděli, kde je hranice mezi pronásledováním a špatnou vírou, alespoň vědí, že to na jejich oběť docela dobře působí, když jim naservírují polévku.+

Typ 7: Zklamaní idealisté

Idealisté mají často velmi jasnou představu o tom, jak by měl svět vypadat a jak by se lidé měli chovat. Když je tato idylická vize podkopána, mohou zažít hlubokou hořkost a tvrdošíjnou zášť vůči situacím nebo lidem, kteří je zradili. Někdy se tato zášť může dokonce změnit v extrémní neústupnost vůči těm, kteří nesdílejí jejich vizi věcí.

Typ 8: Narcisté

Nic nemůže být pro narcisty svatější než jejich vlastní ego. Věří, že si zaslouží bezpodmínečný obdiv a respekt všech kolem nich. Sebemenší urážka nebo útok na jejich sebevědomí, ať už skutečný nebo imaginární, riskuje, že na oplátku povede k prudkému a trvalému odporu. Jak se běžně předpokládá, za takových okolností si lze představit jen málo výhodných situací, protože jejich zášť tvoří jejich samotnou podstatu navzdory jejich vlastní vůli.

Typ 9: Citliví introverti

I když obecně nepůsobí dojmem, citliví introverti jsou velmi pozorní k poznámkám, které jim jsou proneseny, a snadno ztratí nervy, když se diskuse změní v jejich neprospěch. Na druhou stranu mají tendenci zmlknout a tiše přemítat o tom, co bylo řečeno. Jakmile mezi ně zapadne pocit odporu, může se proměnit v jakousi časovou schránku, kterou pravidelně znovu otevírají a kterou si málokdy někdo uvědomí, dokud není příliš pozdě.

Existuje několik typů osobností, které mohou vyvinout rozhořčené chování. Každý z nás má samozřejmě jedinečnou kombinaci vlastností, a proto je důležité na tyto kategorizace pohlížet spíše jako na zobecnění než jako absolutní nálepky. Tento seznam nám však umožňuje lépe porozumět tomu, jak mohou různé osobnosti reagovat na přestupky, a pomoci tak řešit konflikty, které mohou nastat.

Domů » Blog » 9 typů osobnosti, které budou s největší pravděpodobností velmi rozzlobené