7 výmluvných znaků, které dokazují, že váš partner je narcistický zvrhlík

Alenka Procházková

Ve vztahu je někdy těžké identifikovat skutečnou osobnost vašeho partnera. Někteří jedinci se skutečně mohou ukázat jako narcističtí zvrhlíci, toxickí lidé, kteří manipulují a ničí svého manžela. Abyste se v takové situaci neocitli uvězněni, je důležité rozpoznat varovné signály. Zde je sedm výmluvných znaků, které dokazují, že váš partner je narcistický zvrhlík.

1. Sklon k sebestřednosti a pohrdání

Prvním znakem chování narcistického zvrhlíka je jeho tendence dávat sebe na první místo a ostatní odsuzovat. Tento typ jednotlivce se potřebuje cítit nadřazený, aby skryl své křehkosti a vnitřní nedostatky. Všimnete si, že se neustále snaží ovládnout konverzaci a dává jen malý prostor pro slova druhé osoby. Kromě toho neváhá kritizovat, urážet nebo očerňovat ostatní, aby se povýšil.

Naprostý nedostatek empatie

V souvislosti s tímto povýšeným postojem prokazuje narcistický zvrhlík naprostou absenci empatie. Nikdy nebere v úvahu pocity druhých, zvláště ty vaše, protože vy jste jeho hlavním cílem. Pokud vyjádříte své emoce, pravděpodobně vás obviní z přílišné citlivosti a bude systematicky házet vinu na vás.

2. Manipulativní chování

Narcistický zvrhlík je vynikající manipulátor, který k dosažení svých cílů používá různé techniky. Jedním z nich je, aby se váš partner cítil provinile tím, že uvěří, že za všechny problémy ve vztahu může on. Tento proces má za cíl vytvořit psychickou a emocionální závislost.

Pokus o sociální izolaci

Aby posílil tento vliv, narcistický zvrhlík se často snaží svou oběť izolovat. K tomu pravidelně odrazuje a kritizuje vaše přátele, rodinu nebo kolegy z práce s cílem nastolit postupnou izolaci. Tato situace ještě více usnadní manipulátorovi ovládat váš život a jednání.

7 výmluvných znaků, které dokazují, že váš partner je narcistický zvrhlík
7 výmluvných znaků, které dokazují, že váš partner je narcistický zvrhlík

3. Emoční nestálost

Narcističtí zvrhlíci mají obecně vůči svému partnerovi ambivalentní postoje: někdy něžný a milující, někdy chladný a vzdálený. Partner tak žije pod vlivem skutečného „emocionálního výtahu“. Tím, že manipulátor osciluje mezi těmito dvěma extrémy, udržuje zmatek a daří se mu podrobit si svou oběť.

Technika „horké-studené suflé“.

Tato emoční nestálost je umožněna díky známé technice zvané „horké-studené suflé“. Spočívá ve střídání fází sbližování a distancování s cílem udržet oběť ve stavu citové závislosti. Tento proces je jedním z klíčů k pochopení mechanismu uvěznění, který narcistický zvrhlík zavádí do romantického vztahu.

4. Pochybná poctivost

Narcistický zvrhlík také bývá nečestný a pokrytecký, ať už v osobním nebo profesním životě. Nebude váhat bez skrupulí lhát, aby sloužil jeho zájmům a prezentoval se v tom nejlepším světle. Dejte si proto pozor na rozporuplné příběhy nebo lži, které se mohou zdát neškodné: často jsou odrazem úskočné osobnosti.

5. Sklon k žárlivosti a kontrole

Člověk trpící narcistickou perverzí zažívá nezdravou potřebu mít vše pod kontrolou, zejména ve svém romantickém vztahu. Tento požadavek má často za následek přehnanou a iracionální žárlivost: manžel je tak neustále sledován, dusen a podrobován výslechům. Tento postoj má za cíl nejen zajistit nadvládu manipulátora, ale také zdůraznit izolaci oběti.

Použití citového vydírání

K udržení této kontroly může narcistický zvrhlík použít také citové vydírání, a to tak daleko, že vyhrožuje přerušením vztahu, pokud neustoupíte jeho požadavkům. Hlavně se nenechte těmito pokusy o manipulaci zastrašit a mějte na paměti, že si zasloužíte zdravý vztah, založený na respektu a vzájemné důvěře.

6. Absence sebekritiky a dotazování

Tento typ osobnosti má velké potíže přijmout své křivdy a vidí se jako bezúhonná bytost. Pokud tedy svého partnera konfrontujete s určitými trapnými skutečnostmi nebo chováním, uvidíte, že se bude systematicky snažit vyhnout diskusi nebo obrátit situaci proti vám. Tento postoj ukazuje totální nedostatek pokory a často odráží hluboký komplex nadřazenosti.

7. Predispozice k agresivnímu a násilnému chování

A konečně, narcističtí zvrhlíci jsou schopni přejít od slov k činům, když se cítí ohroženi nebo rozrušeni. Projevy tohoto násilí mohou být různé: verbální násilí (urážky, vyhrožování), psychické (citové vydírání) nebo i fyzické. Je nezbytné reagovat na toto destruktivní chování a ukončit jejich vliv.

Nutkavá potřeba „pomsty“

Všimněte si také, že tento typ jedince může zažít jakési nezdravé potěšení z oplácení těch, kteří se ho odvážili urazit nebo se mu postavit. Pomsta pro něj představuje způsob, jak dokázat svou moc a obnovit svůj pocit nadvlády.

Pokud vám tyto příznaky umožní odhalit narcistického perverzního partnera, je nezbytné naučit se chránit a dobře reagovat na tento typ chování. Uvědomte si svou hodnotu a vězte, že máte právo na naplňující, respektující a upřímný vztah.

Domů » Blog » 7 výmluvných znaků, které dokazují, že váš partner je narcistický zvrhlík