7 nápadných vlastností, které definují nevěrného člověka

Alenka Procházková

V naší společnosti je nevěra složité a bohužel běžné téma. Je nezbytné porozumět znakům a chování, které mohou osvětlit tendenci ke zradě, abyste se nestali obětí. V tomto článku jsme shromáždili 7 nápadných vlastností které definují nevěrnou osobu.

1. Nedostatek sebevědomí

Některým lidem chybí sebevědomí, což je může vést k neustálému hledání souhlasu a pozornosti ostatních. Tato nutkavá potřeba potvrzování může vést k nevěře, protože se bojí, že je partner opustí nebo odmítne, pokud se necítí být neustále milováni.

Proč to vede ke zradě vašeho partnera?

Jednotlivec, který si není jistý sám sebou, pravděpodobněji podlehne vnějšímu pokušení, aby naplnil svou touhu po sebelásce, i kdyby to znamenalo vytvořit utrpení a podvod v srdci jeho romantického vztahu.

2. Neustálé hledání pozornosti a empatie

Nevěrný člověk často hledá podporu a náklonnost u svého okolí a touží po tom, aby byly jeho potřeby prioritně uspokojeny. Nebude váhat použít ostatní jako nástroje k utišení svých osobních starostí, i kdyby to znamenalo vést dvojí život plný lží.

7 nápadných vlastností, které definují nevěrného člověka
7 nápadných vlastností, které definují nevěrného člověka

Jaké typy chování jsou spojeny s tímto postojem?

 • Nadměrná náklonnost k blízkým;
 • Neustálé hledání komplimentů a chvály;
 • Sklon k dramatu a emocionálním konfliktům mezi jeho okolím.

3. Sobectví

Nevěrní lidé mají tendenci soustředit se na sebe, ne vždy zohledňují pocity a potřeby svého romantického partnera. Upřednostňují své osobní touhy, i když to znamená klamat osobu v jejich životě.

Jak poznat potenciálního egoistu?

Egocentrický jedinec bude projevovat nedostatek empatie, potíže zapojit se do společných projektů nebo dokonce iniciativ zaměřených především na propagaci vlastní image.

4. Potřeba cítit se mocně

Někteří lidé jsou posedlí kontrolou svého prostředí a vztahů. Nevěra se pak pro ně stává způsobem, jak tuto moc uplatňovat nad ostatními lidmi, ať už jde o svádění, manipulaci nebo tajnou zradu.

Jaké signály vás mohou upozornit na tento drift?

 • Neustálá touha ovládat ostatní;
 • Sklon ke lhaní, aby dostali, co chtějí;
 • Časté používání manipulace a zastrašování k uspokojení svých potřeb.

5. Zvláštní přístup k telefonu

Podvádějící lidé mají tendenci své telefony velmi chránit, protože se obávají, že jejich partner objeví kompromitující rozhovory nebo důkazy o jejich zradě.

Jak se to projevuje v praxi?

 • Náhlé změny návyků (zamykání heslem, systematické mazání zpráv);
 • Značný nárůst času stráveného na jejich mobilních telefonech;
 • Kategorické odmítnutí komukoli půjčit jejich zařízení.

6. Neoprávněná obvinění vůči partnerovi

Tváří v tvář vlastní vině se nevěrní lidé mohou snažit promítnout své klamavé chování na svého manžela/manželku tím, že je bezdůvodně obviňují z podvádění nebo jsou podezřívaví z jejich sebemenších činů.

Podstatné je nepadnout do pasti sebeobviňování

Pokud vás váš partner náhle bez důkazu nebo důvodu podezřívá z nevěry, může se nevědomě snažit ulevit svému vlastnímu svědomí tím, že odvede pozornost na vás.

7. Podezřelé chování

Konečně, nevěrní lidé mohou zaujmout podivné postoje a nechat uniknout vodítka, aniž by si to uvědomovali.

Zde je několik červených vlajek, na které si dát pozor:

 • Časté a nevysvětlitelné absence;
 • Náhlá změna vzhledu nebo stylu oblečení;
 • Zvýšený zájem o konkrétní osobu na úkor jejího partnera.

Je důležité zdůraznit, že těchto 7 nápadných rysů není u nevěrných lidí systematicky přítomno. Když si však uvědomíte tyto společné vlastnosti, budete lépe vybaveni k odhalení varovných signálů a řešení takové situace, pokud by ve vašem milostném životě nastala.

Domů » Blog » 7 nápadných vlastností, které definují nevěrného člověka