5 příznaků, že váš partner je emocionálně nezralý

Alenka Procházková

V romantickém vztahu je nezbytné, aby oba partneři dokázali zvládat své emoce a měli určitou citovou zralost. Tato zralost nám umožňuje lépe komunikovat, zvládat konflikty a být spolu na emocionální úrovni v souladu.

Jak ale poznáme, že je náš partner emocionálně nevyzrálý? Zde je 5 příznaků, které mohou naznačovat takovou nezralost:

1. Neschopnost převzít odpovědnost ve vztahu

Emočně nezralý partner bude mít často tendenci odmítat převzít odpovědnost ve vztahu. Bude se snažit svalit vinu na svého manžela, aby nemusel čelit svým vlastním chybám nebo činům. Tento typ chování může být pro druhého velmi frustrující, protože zjistí, že musí na sebe vzít veškerou emocionální zátěž vztahu, aniž by se mohl spolehnout na nezbytnou podporu svého partnera.

Odmítnutí omluvit se

Například emocionálně nezralý partner se nikdy nemusí omluvit, když se mýlí, neustále se ospravedlňovat a obviňovat druhého ze svých emocionálních reakcí. Takové chování ukazuje na neschopnost rozpoznat svou roli v problémech vztahu a převzít za ně zodpovědnost.

2. Potíže se zvládáním a vyjadřováním emocí

Emočně nezralý člověk bude mít často potíže se zvládáním vlastních emocí, což může vést ke konfliktům a napětí ve vztahu. Tento nedostatek emoční zralosti se obecně projevuje:

  • Časté a nepředvídatelné změny nálady;
  • Tendence se při rozrušení stáhnout do sebe;
  • Nadměrná potřeba ujišťovat se o lásce a oddanosti partnera;
  • Neschopnost jasně vyjádřit pocity a emoce slovy.

Výbuchy vzteku

Citově nevyzrálý partner tak může mít nepřiměřené výbuchy vzteku, když se cítí frustrovaný nebo rozrušený, aniž by byl schopen klidně a racionálně sdělit, co se mu nelíbí.

Stejně tak dokáže velmi rychle změnit náladu, během mrknutí oka přejít z radosti do smutku, aniž by to bylo vždy opodstatněné. Tyto náhlé změny mohou narušit rovnováhu a spoluúčast páru a ohrozit vztah v dlouhodobém horizontu.

5 známek, že váš partner je emocionálně nezralý
5 známek, že váš partner je emocionálně nezralý

3. Nedostatek naslouchání a porozumění

Aktivní naslouchání a empatie jsou základními dovednostmi pro každý zdravý vztah. V určitých situacích může emocionálně nevyzrálý partner prokázat neschopnost být pozorný k potřebám a emocím svého manžela, a projevit tak zjevný nedostatek naslouchání a porozumění.

  • Obranné reakce: Během diskuzetato osoba mohla systematicky zaujmout obranný postoj, odmítat vyslechnout argumenty a pocity toho druhého, aniž by se snažila pochopit, co by ho mohlo zranit nebo rozrušit;
  • Soustřeďte se na sebe: Navíc emocionálně nezralý partner může mít tendenci soustředit se pouze na své vlastní problémy a přání, přičemž málo zohledňuje problémy a přání svého partnera. To může působit nepříjemným dojmem sobectví a nedostatku ohleduplnosti k druhému člověku.

4. Trvalý rozpor a nepružnost

V romantickém vztahu je normální ne vždy souhlasit a mít názory divergentní. Emočně nezralý partner však bude mít tendenci neustále hledat konfrontaci a systematicky odporovat argumentům toho druhého, i když v zásadě souhlasí.

Frustrace a nepochopení

Tento typ chování může v páru rychle vyvolat napětí a frustraci, protože budí dojem nedostatku respektu a vzájemného nepochopení. Ukazuje také neschopnost přijímat ostatní takové, jací jsou, s jejich vlastními nápady a přesvědčením.

5. Citová nezralost se projevuje i útěkem před obtížemi!

A konečně, jedním z nejodhalujících příznaků emocionální nezralosti je nepochybně tendence utíkat nebo vyhýbat se problémům, místo toho, abychom je konfrontovali a hledali společně řešení. Toto chování může mít různé podoby:

  • Strach dostat se do vážného vztahu;
  • Odmítnutí plně se zapojit do řešení konfliktů;
  • Osvojení si pasivně-agresivního postoje k vyjádření nelibosti (např. trucování nebo strohé poznámky) spíše než otevřená a klidná diskuse;
  • Potřeba se fyzicky nebo emocionálně distancovat, kdykoli se situace stane obtížnou, složitou nebo nepohodlnou.

Pokud si všimnete, že váš partner/ka vykazuje několik těchto příznaků, může trpět emocionální nezralostí, která by mohla ovlivnit kvalitu a životnost vašeho romantického vztahu.

Domů » Blog » 5 příznaků, že váš partner je emocionálně nezralý